Cykelrute 65: mellem Faaborg - Odense

Samlet afstand: 50,5 km på asfalteret vej

Svanninge Bakker På rute 60 kan man orientere sig om naturområdet Svanninge Bakker. Svanninge Kirke er en gulkalket middelalderkirke, som under en ombygning i 1837 fik tilføjet et højt tårnspir, der kan ses viden om.
Fra Håstrup går det nordpå til herregården Søbo. Den er omkranset af skove og ligger ved en smuk lille sø, hvor skoven vokser helt ned til søbredden. Søbo kendes tilbage fra middelalderen, hvor herregården oprindelig lå på en holm og var omsluttet af søen. Herregårdens nuværende hovedbygning er fra ca. 1720.
Brobyværk Det lange bakkekompleks, man nu passerer, er den vestligste del af Sallinge Ås, som flere steder fremstår velbevaret, og der anlagdes en mølle. Brobyværk er anlagt i vikingetiden som landsbyen Sønder Broby. Byen gennemløbes af Odense Å. Ved udnyttelse af åen blev der omkring 1648 oprettet en geværfabrik. Sandsynligvis var det Danmarks første serieproduktion af våben, men desværre fik anlægget en kort levetid, idet det blev ødelagt en halv snes år senere under Svenskerkrigene. Nogle af de producerede våben er idag udstillet på bl.a. Rosenborg og Nationalmuseet. Våbenfabrikken, som hørte til Brobygård gav anledning til navnet Brobyværk.
Omkring kirken ses flere bindingsværkshuse og overfor ligger den restaurerede møllegård med vandhjul. Møllen er privatejet, men møllebygningen kan ses fra vejen. Brobyværk er gennem tiden blevet præget stærkt af herregården Brobygård, som til forskel fra de fleste herregårde aldrig er blevet udflyttet fra landsbyen.

Fangel Efter Brobyværk skifter landskabet karakter. Bakkedragene afløses af et mere jævnt slettelandskab, der gennemløbes af flere åer. Landsbyen Fangel er i dag en kombination af parcelhuse, bøndergårde og husmandssteder. Byen har et bystævne fra 1800-tallet. Ved Fangel Torp er der i nærheden af et moseområde gjort et større bronzealderfund.
Umiddelbart vest for Fangel finder man Borreby og den meget smukke bindingsværksgård Voldsgård beliggende ved Odense å. Et mindre naturgenopretningsprojekt har fundet sted her, og man har mulighed for at spadsere en tur rundt ad Voldsgårds jorder. (Informationsfolder på stedet). Alene synet af den 200 år gamle flot beliggende gård er den korte afstikker værd.
Fra Fangel går ruten til Skt. Klemens. Her findes en af fortidens helligkilder på skråningen ned mod Odense Å. Kilden var et velbesøgt helsested langt ind i forrige århundrede. I Skt. Klemens fortsættes mod Odenses centrum ad Odense Å stien, som passerer lige forbi Den fynske Landsby (se rute 55). Men inden kommer man forbi Dalum Kloster, hvis historie går tilbage til 1200-tallet, hvor Benediktinernonneklosteret, der oprindelig lå på Nonnebakken nær Odenses centrum, blev placeret. Op gennem middelalderen havde klosteret store ejendoms- og jordbesiddelser over hele Fyn. I dag fungerer stedet som privat plejehjem. En vandmølle anlagt af klosteret i 1200-tallet har kontinuerligt været drevet til i dag, hvor den er en del af papirfabrikken Dalum Papir A/S.

Del denne side