Cykelrute 8: mellem Østersøruten - Spodsbjerg-Svendborg-Bøjden

Samlet afstand: 73,5 km på asfalteret vej

SPODSBJERG:

Troense til Nakkebølle Troense hører til blandt landets flotteste skipperbyer. Her findes et fint maritimt miljø med søfarts- og sejlskibstraditioner. Grønnegade er berømt for sine smukt restaurerede fredede bindingsværkshuse fra 1700-tallet. I den gamle skole findes et søfartsmuseum, hvor man kan opleve sejlskibsfartens historie og kultur.
Fra Troense fortsættes gennem Vindeby ("Vendernes By") til Svendborg-sundbroen med storslået udsigt over Svendborg og Svendborgsund.
Svendborg - Nakkebølle Byen er Sydfyns største købstad. Den har en stor del af det sydfynske ørige som opland, og byens historie går tilbage til 1200-tallet. I dag er Svendborg en driftig handels- og kulturby, der udover øriget og sejlermiljøet byder på en række seværdigheder, f.eks. museerne Anne Hvides Gård, Viebæltegård og Naturama.
Ved Lehnskov Strand er der udsigt til Tåsinge, Skarø, Hjortø og Drejø - nogle af øerne i det sydfynske ø-rige.
Mellem Ballen og Strandhuse slår ruten et sving væk fra kystlinien, men ved Nakkebølle Fjord har man igen havudsigt. Inden Nakkebølle fører en dæmning over det inddæmmede areal, der ligger 1 m. under havet og fremstår som en mose. Nakkebølle var tidligere sanatorium for tuber-kulosepatienter, og derefter asylcenter under Dansk Flygtningehjælp. I dag ejes Nakkebølle af Tvindskolerne.

FAABORG:

I Faaborg kan man evt. vælge at tage en færge til en eller flere af de idylliske sydfynske øer. Freden og roen og forekomsten af næsten ingen biler gør, at man hér kan få "sjælen med". På såvel Avernakø som Lyø er det en fordel at medbringe cykel, medens Bjørnø ikke er større end at den kan beses pr. travetur.
Gennem Faaborg går turen nu til Horne Land. Denne halvø er rig på gravhøje, stendysser og stengærder.

Horne - Bøjden Nor Horne er anlagt i vikingetiden og har været Danmarks største landsby. Den har derfor en stor kirke, Fyns eneste rundkirke. Den var oprindelig bygget som rundkirke og fæstningsanlæg, men senere tilbygninger har bevirket, at den nu fremstår som kombination af rund- og langkirke. Den blev i 1800-tallet udstyret med en pompøs 'grevestol' - en loge til grevskabet, som bl.a. besad det nærliggende Hvedholm slot. Slottet er åbent for gæster, så kaffen og evt. en overnatning kan nydes i de smukke og rolige omgivelser.
Også i Horne findes mange gamle bindingsværkshuse, og en af de gamle vindmøller er bevaret. Turen slutter ved Bøjden Nor. Noret er fuglereservat og vinterrasteplads for mange vade- og andefugle. Langs strandengene går en afmærket vandresti, og fra et observationsskjul har man mulighed for på nært hold at opleve fuglelivet.
Turen slutter ved Bøjden Nor. Noret er fuglereservat og vinterrasteplads for mange vade- og andefugle. Langs strandengene går en afmærket vandresti, og fra et observationsskjul har du mulighed for på nært hold at opleve fuglelivet. Fra Bøjden går der færge til Fynshav på Als.

Del denne side

De fynske cykelruter - se dem alle her

Cykelruterne dækker hele Fyn, samt Langeland og Ærø. Alle er de udførligt skiltede og lagt ad de mest cykelvenlige veje.

Du bliver ført sikkert gennem de smukkeste ruter på Fyn.