Cykelrute 31-32: mellem Bogense-Odense

Samlet afstand: 54,5 km 42,5 km på asfalteret vej og 12 km grusvej.

BOGENSE:

I Bogense, der er Fyns mindste købstad, er der flere seværdige gamle huse. Det middelalderlige torv er omkranset af store træer og lave huse med pittoreske facader. Den lille statue 'Manneken Pis', der er en kopi af Bruxelles' vartegn, blev skænket byen af en bogenser, der selv var hittebarn.
Så snart man har forladt Bogense, når man ud i et let kuperet landskab. I de inddæmmede områder ses flere steder afvandingskanaler og gamle pumpemøller. Ved herregården Gyldensten omdannede man i forrige århundrede mange kvadratkilometer havbund til engarealer. Flere småøer blev forbundne med diger, og v.hj.a. pumpemøller og kanalsystemer blev herregårdens jordtilliggender væsentligt forøget.
Gyldensteen Gyldensteen blev anlagt som eneste gård i middelalderen under navnet Enggård. I dag fremstår Gyldensteen. som et bygningsanlæg fra 1600-tallet. Desværre er avlsbygningerne nedbrændt, men der er bevaret to porthuse. Herregården var fra 1720 hovedsæde for grevskabet Gyldensten, og ikke færre end 301 fæstegårde hørte dengang under grevskabet..
Gennem et lille skovområde når man frem til herregården Sandagergård. Stedet kendes tilbage til 1300-tallet. Den to-fløjede hovedbygning ligger bag nogle imponerende stråtækte avlsbygninger fra 1600-tallet.
Hasmark Strand Hasmark Strand er en lang, lige kyststrækning og en af de mange gode badestrande på Fyn. Den bageste del af stranden udgøres af et dige og bag diget gemmer sig et stort fritidsområde med mange hyggelige sommerhuse.
Enebærodde Ruten fortsætter ud på Enebærodde, et gammelt overdrevsareal, og det eneste sted på Fyn, hvor man kan finde større sammenhængende hedebevoksning som f.eks. Enebær, Klokkelyng, Hedelyng og Revling. Her findes også Hugorm, Snog og Markfirben. På en del af området har man plantet nåletræer. Odden er opbygget af strandvolde, hvor kysten mod Kattegat fremstår som en vindpåvirket smal stenstrand, mens strækningen mod Odense Fjord består af strandenge og rørsumpe, som ligger i læ. Dette fladvandede område har stor betydning som rasteplads for ande- og vadefugle.
Tilbage ved starten af Enebærodde fører en sti til herregården Hoffmansgave. De gulkalkede længer er et harmonisk eksempel på et 1700-tals bygningsværk. I parken viser skiltning eksotiske træer fra flere verdensdele.
Ruten fortsætter langs herregårdens avlsbygninger op på diget med udsyn over den lavvandede fjord. Mod vest ses Fjordmarken - et inddæmmet areal af betydelig botanisk interesse pga. forekomst af orkidéer og andre planter.

ODENSE:

Odense Fjord Odense Fjord havde oprindelig ca. 30 småøer, men under inddæmningerne blev antallet reduceret til otte. Fjorden er en vigtig rasteplads for trækfugle, men samtidig yngleplads for et stort antal af f.eks. Måge, Terne, Fiskehejre, Edderfugl og Knopsvane.
Ved Klintebjerg kan man se fjordens største ø, Vigelsø. På øen findes en naturskole, hvortil der foretages sejladser for publikum i sommerperioden. Vigelsø indgår i et naturgenopretnings-projekt, der skal sikre et rigt fugleliv i fremtiden. Fjordbåden 'Svanen' sejler også i sommerhalvåret fra Klintebjerg til Enebærodde (og også til Hindsholm øst for fjorden), hvorved cykelturen kan suppleres med oplevelser på Odense Fjord.
Fra Gudskov cykles på diget til Stige, hvorfra man følger den 7 km. lange Odense Kanal fra omkring 1800 ind mod Odenses centrum. I Næsbyhoved Skov ligger et interessant middelalderligt voldsted. Det var kongelig borg og lensherresæde indtil Næsbyhoved Slot blev ødelagt under Grevens Fejde i 1534, hvorefter det blev brugt som stenbrud for byens beboere. I dag findes intet spor af ruinen. Slottet var indtil omkr. 1870 omgivet af den nu afvandede Næsbyhoved Sø.

Del denne side

De fynske cykelruter - se dem alle her

Cykelruterne dækker hele Fyn, samt Langeland og Ærø. Alle er de udførligt skiltede og lagt ad de mest cykelvenlige veje.

Du bliver ført sikkert gennem de smukkeste ruter på Fyn.