Udvikling af Destination Fyn

I samarbejde med over 200 fynske turistaktører og ni kommuner skal udviklingsprojektet Destination Fyn gøre Fyn endnu mere attraktiv som rejsemål og oplevelsesø.

Projektet Destination Fyn - kort beskrevet

Formålet med projektet "Udvikling af Destination Fyn" er at skabe vækst i helårsturismen og oplevelsesøkonomien på Fyn, Langeland og Ærø. 

De tre områder skal via projektet udvikles til en egentlig destination:
Destination Fyn

Vision: 
Destination Fyn skal være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige oplevelser og unikke former for kystturisme. 

Mission:

  • At skabe øget sammenhængskraft via fremtidens formidling og service
  • At skabe øget attraktionskraft via tematiseret oplevelsesudvikling
  • At skabe øget gennemslagskraft via online salg & markedsføring
  • At skabe grundlag for og forankring af en fynsk DMO

I projektet er der fokuseret på:

1) At udvikle et ambassadørkorps, der på stolt og engageret vis skal være med til at gøre oplevelsesmulighederne på Fyn mere kendte og derved skaffe flere gæster til besøgssteder og attraktioner. Effekten heraf vil være, at kendskabet til Fyn øges. Ambassadørerne vil være med til at trække gæster til området, hvilket vil resultere i flere overnatninger og øgede besøgstal.

2) At skabe fælles oplevelsesspor, der dels udvikler nye oplevelsesprodukter og samtidig binder de eksisterende produkter sammen på nye måder. Effekten vil være, at Fyn tiltrækker nye turister,  samtidig med at turisternes ophold forlænges, mens de er her for at opleve de nye tilbud.

3) At gøre de nye fynske oplevelsesspor og –pakker tilgængelige gennem online platforme. Der skal skabes mersalg, når gæsterne i forvejen er i gang med booking af ferien, og det skal være lettere at booke en pakke. Effekten  vil være salg af nye oplevelsespakker,  til nye specialiserede målgrupper, der for eksempel foretrækker at rejse på bestemte tidspunkter af året eller sammen med andre i samme aldersgruppe.

Se video fra KICK-OFF konferencen 2012.

Projektstart d. 1. maj 2012 – Projektafslutning d. 31. dec. 2014.

 

Udvikling af Destination Fyn gennemføres med støtte fra Region Syddanmark og EU's Regionalfond